kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Phó Chúc Để Tế Độ Cho Nhân Thiên

 11:14 04/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười ba

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Nói Về Lợi Ích Được Nghe, Được Thấy Bồ Tát Địa Tạng

 08:56 04/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười hai

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí

 21:17 03/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển hạ - Phẩm thứ mười

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Xưng Niệm Danh Hiệu Của Chư Phật

 10:02 03/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ chín

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Các Vua Diêm La Tán Dương Công Đức

 07:35 03/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ tám

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất

 05:32 03/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ bảy

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Đức Như Lai Tán Thán Công Đức Của Bồ Tát Địa Tạng

 23:21 02/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ sáu

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Tên Của Các Địa Ngục

 10:05 02/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển trung - Phẩm thứ năm

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Nói Về Nghiệp Cảm Của Chúng Sinh Ở Trong Cõi Nam Diêm Phù Đề

 23:22 01/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển thượng - Phẩm thứ tư

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Nói Rõ Về Những Nghiệp Duyên Của Các Chúng Sinh

 22:18 01/07/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển thượng - Phẩm thứ ba

kinh bản nguyện bồ tát địa tạng

Phân Thân Hội Họp

 23:45 30/06/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Quyển thượng - Phẩm Thứ hai

kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng

Phần Nghi Lễ

 22:14 29/06/2018

Kinh bản nguyện của bồ tát địa tạng - Hội tập : Sa môn Thích Đạo Thịnh ( Giáo hội phật giáo việt nam )
Phần nghi lễ

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây