Lão pháp sư Đạo Nguyên khai thị

 03:08 08/10/2018

Lão pháp sư Đạo Nguyên khai thị

pháp sư tịnh không

Mười điều trọng yếu của sự tu hành

 02:06 08/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Mười điều trọng yếu của sự tu hành

pháp sư tịnh không

Pháp mười niệm tinh yếu

 22:33 07/10/2018

Lời pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Pháp mười niệm tinh yếu

pháp sư tịnh không

Ba cương lĩnh của hành môn | Ba điều quan trọng cần phải làm

 10:16 07/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Ba cương lĩnh của hành môn | Ba điều quan trọng cần phải làm

pháp sư tịnh không

Thuận hạnh và nghịch hạnh

 05:30 07/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Thuận hạnh và nghịch hạnh

pháp sư tịnh không

Bốn nguyên tắc phân biệt chánh tà

 05:03 07/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Bốn nguyên tắc phân biệt chánh tà

pháp sư tịnh không

Chánh pháp tương ứng tuyệt đối với lợi ích chân thật

 02:32 07/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Chánh pháp tương ứng tuyệt đối với lợi ích chân thật

pháp sư tịnh không

Pháp thanh tịnh giải thoát

 22:36 06/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Pháp thanh tịnh giải thoát

pháp sư tịnh không

Tiêu trừ chướng ngại

 11:02 06/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Tiêu trừ chướng ngại

pháp sư tịnh không

Chướng ngại sự tu hành

 08:46 06/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không

pháp sư tịnh không

Ba Phúc

 01:14 06/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Ba Phúc

pháp sư tịnh không

Vì sao chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ

 23:02 05/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
Vì sao chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ

pháp sư tịnh không

PHƯƠNG PHÁP MƯỜI NIỆM

 10:55 05/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
PHƯƠNG PHÁP MƯỜI NIỆM

pháp sư tịnh không

NGHIỆP SÁT NẶNG | NHIỀU BỆNH TẬT

 05:04 05/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
NGHIỆP SÁT NẶNG - NHIỀU BỆNH TẬT

pháp sư tịnh không

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | THÀNH PHẬT

 03:18 05/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | THÀNH PHẬT

pháp sư tịnh không

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | TÙY DUYÊN

 02:20 05/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | TÙY DUYÊN

pháp sư tịnh không

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | THIỀN ĐỊNH

 20:12 04/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | THIỀN ĐỊNH

pháp sư tịnh không

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | NHÂN QUẢ

 09:26 04/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | NHÂN QUẢ

pháp sư tịnh không

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | NIỆM PHẬT

 19:28 03/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão Pháp sư Tịnh Không
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | NIỆM PHẬT

pháp sư tịnh không

NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | TU HÀNH

 06:29 03/10/2018

Lời Pháp vàng ngọc của Thượng nhân Lão pháp sư Tịnh Không
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT | TU HÀNH

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây